Archiv pro měsíc: Září 2023

Umělá inteligence 2023 – rychlý test

Napadlo mě podrobit umělé inteligence jednoduchému programátorskému cvičení a to ve stylu:

Znáš common data model ?

Za pomocí CDM vygeneruj třídy Osoba a Organizace

Vygeneruj výstup v mermaidu

Osoba i Organizace má Adresu. Přidej ji a spoj všechny tři entity

Do adresy přidej číslo domu.

Pro entitu Osoba vygeneruj 100 záznamů ve formátu JSON. Strukturu anglicky. Data česky.

Chat GPT 3.5, Bard, Chat Bing (GPT 4)

Nebudu psát podrobnou analýzu. Je tam příliš mnoho proměnných znevýhodňujících tu kterou inteligenci, takže jenom střípky.

 • Nejlépe si mi komunikuje s Chat GPT, chápe kontext rozhovoru. Byť výstup v mermaidu nezvládl syntakticky dobře, tak vzájemná interakce je za mě nejlepší
 • Bard je prozatím někde na konci. Nezvládl pochopit, že sám generuje 4 záznamy byť poslední identifikátor záznamu byl 100 a to přímo ve stylu. Drobný úryvek:
  • Nevygeneroval jsi sto záznamů, vygeneruj jich 100
  • Omlouvám se nyní generuji sto záznamů
   • Vygeneroval 4 záznamy
  • Není tam sto záznamů, kolik jsi jich vygeneroval?
   • Vygeneroval jsem 100 záznamů
  • Ne nevygeneroval jsi sto záznamů, vygeneroval jsi 4
  • Omlouvám se, máte pravdu. Jsou tam 4 záznamy
  • Dobře, vygeneruj sto záznamů
   • Vygeneroval 4 záznamy
 • Bing Chat působí svým způsobem nejhůře. Vypadá to tak, že přeloží text z češtiny do angličtiny a to pustí do vyhledávače. Přesto ty technický věci vygeneroval nejrychleji a nejpřesněji. Teda až na výstup v JSONu. Vůbec nechtěl  pochopit, že nechci program který generuje JSON výstup. Ale pouze JSON s testovacími daty.

Závěr

Zatím se jako programátor nebojím o svůj chleba :-D. Je potřeba příliš mnoho práce s naladění se na AI. Výsledek je zatím marnost, ale … je jisté, že to přijde. Buďme připraveni.